Skip to content

Gas
Radó


Inici Serveis Gas Radó

Novetat!: Curs Gas Radó

Curso monogràfic, organitzat conjuntament per Radonova i ACPRO, a impartir a Barcelona el divendres 28 de juny de 2024, abastant els següents continguts: a) Aspectes bàsics del gas radó, b) Fonaments i tècniques de mesura, c) Legislació aplicable: llocs de treball i CTE, d) Impacte del radó a la salud i e) Tècniques de prevenció i remei. Anar al formulari d’inscripció.

Presentació

El gas radó i els seus descendents presenten radioactivitat d’origen natural. Aquest gas pot procedir de les roques, la terra i l’aigua. Pot entrar en els habitatges a través d’esquerdes, forats o del propi material de construcció, podent acumular-se en el seu interior, però sent invisible i inodor.

Presentació del servei Gas Radó

El gas noble radioactiu radó (222Rn) es genera a la naturalesa a causa de la cadena de desintegració del 238U.

En recintes interiors, la variació en la concentració de radó està influenciada per la condicions ambientals i per les entrades de radó des del sòl i des dels materials de construcció.

Els estudis epidemiològics mostren una clara correlació entre la inhalació dels descendents de vida curta del radó i l’increment del risc de desenvolupar càncer de pulmó.

+ 2000

RX controlats

+ 70

Instal·lacions
radioactives

+ 80

Edicions
de cursos

+ 96%

Alumnes satisfets

Control y mitigació:

A continuació s’indiquen els serveis prestats per ACPRO per al control, valoració i estimació de dosis anuals a causa de l’exposició al gas radó.

Gas radó en llocs de treball

Radon gas is a colourless, odourless, tasteless radioactive gas that forms naturally from the radioactive transformation of uranium in the earth’s crust. Pot acumular-se en espais tancats com a habitatges, edificis i llocs de treball. L’exposició prolongada al radó en nivells elevats està associada a un augment del risc de càncer de pulmó. Per a garantir la seguretat dels treballadors en llocs on podria haver-hi acumulació de radó, és important dur a terme campanyes de mesurament i control.

Contacta amb nosaltres per a assessorar-te sobre com dur a terme un estudi de nivells de radó en el teu centre de treball:

El Reial decret 1029/2022 regula l’exposició a gas radó en els centres de treball, identificant aquells que requereixen obligatòriament una avaluació de l’exposició a gas radó:

Llocs de treball subterranis, com ara obres, túnels, mines o coves.

Llocs on es processi, manipuli o aprofiti aigua d’origen subterrani, com ara activitats termals i balnearis.

Tots els llocs de treball situats en planta sota rasant o planta baixa dels termes municipals d’actuació prioritària (llistat pendent de ser publicat pel CSN).

Gas radó en el Codi Tècnic d’Edificació (CTE)

Radon gas is a colourless, odourless, tasteless radioactive gas that forms naturally from the radioactive transformation of uranium in the earth’s crust. Pot acumular-se en espais tancats com a habitatges, edificis i llocs de treball. El CTE contempla una sèrie de mesures per a afavorir/facilitar/propiciar que els habitatges, tant rehabilitats com de nova construcció, compleixin amb els requisits de salubritat enfront del gas radó. Oferim una sèrie de serveis per a donar suport a les empreses del sector de la construcció:

Contacta amb nosaltres per a assessorar-te sobre com donar compliment al CTE en relació amb el gas radó.

Consultoria sobre les mesures constructives a adoptar contra el gas radó, així com solucions de mitigació en cas que se superin els nivells màxims permesos de radó a l’interior d’un edifici.

Mesures de radó una vegada finalitzada la construcció o rehabilitació de l’habitatge.

Mesures prèvies per a identificar el potencial de radó en la ubicació de la construcció.

Estimació de dosis anuals

Dut a terme fonamentalment a partir de les concentracions mesurades i dels coeficients de dosis.

Principals paràmetres que intervenen per a passar de concentracions en aire a dosi estimada:

Coeficients de dosis (nSv/(Bq·h·m3)de concentració equiv. en equilibri) sobre la base de la ICRP-65 (amb previsió de canvi de normativa per a aplicar els de la ICRP-137).

Diàmetre Aerodinàmico de la mitjana de l’activitat (AMAD).

Factor d’equilibri.

Mesures de remediació

Segons la concentració trobada existeixen diferents opcions per a disminuir la concentració de radó.

Segellats de juntes i esquerdes.

Augment de la ventilació de l’habitatge.

Augment de la ventilació del forjat sanitari, ja sigui mitjançant ventilació natural o bé de tipus forçada.

Pressurització positiva en l’habitatge.

Arqueta de subpresión passiva o forçada.

Vols saber més sobre els nostres serveis relacionats amb l’exposició al gas radó?

Deixa’ns el teu email i et contactarem el més aviat possible.

  Vols saber més sobre el gas radó?
  RADIODIAGNÒSTIC
  RADIODIAGNÒSTIC
  RADIODIAGNÒSTIC
  RADIODIAGNÒSTIC
  RADIODIAGNÒSTIC