Skip to content

Instal·lacions
radioactives


Inici Serveis Instal·lacions radioactives

Presentació

La Divisió d’Instal·lacions Radioactives assumeix les tasques relacionades amb el funcionament d’instal·lacions radioactives.

Presentació d'instal·lacions radioactives

Abasta els processos d’autorització, l’assessorament i el control d’instal·lacions de diferents àmbits: Industrial, Medicina Nuclear, Radioteràpia, Laboratoris de Recerca i de Docència, etc.

Dins d’aquestes funcions, queda també inclòs el condicionament i caracterització dels residus radioactius, així com tasques de suport a ENRESA i tasques de descontaminació. En funció del tipus d’instal·lació, s’ofereixen diferents serveis.

+ 2000

RX controlats

+ 70

Instal·lacions
radioactives

+ 80

Edicions
de cursos

+ 96%

Alumnes satisfets

Especialitzats en:

Assessorar, en matèria de Protecció Radiològica (PR), a les instal·lacions clients. Afecta tant a la PR dels treballadors exposats i a la població en general.

Medicina Nuclear

Assessorament i elaboració de la documentació tècnica per a la sol·licitud d’autorització de funcionament d’una nova instal·lació o en modificacions i processos de clausures. La fase de disseny inclou una adequada distribució de les dependències i la determinació dels blindatges necessaris.

medicina nuclear

Controls radiològics: nivells de radiació, de contaminació, controls de hermeticitat, …

Assessorament general en matèria de Protecció Radiològica, incloent-hi aspectes tant tècnics com administratius.

Condicionament i caracterització dels residus radioactius, amb l’aplicació, si escau, dels criteris per a la desclassificació.

Elaboració del Programa de Garantia de Qualitat a Medicina Nuclear (Real Decret 673/2023).

Controls de qualitat a Medicina Nuclear (Protocolo Español de Control de Calidad en MN).

Formulari per a l’estimació de dois a pacient: format pdf / format MSWord..

Radioteràpia

Assessorament i elaboració de la documentació tècnica per a la sol·licitud d’autorització de funcionament d’una nova instal·lació o en modificacions i processos de clausures. La fase de disseny inclou la determinació dels blindatges necessaris.

radioteràpia

Controls radiològics: nivells de radiació (tant fotònica com neutrònica) i controls de hermeticitat.

Assessorament general en matèria de Protecció Radiològica, incloent-hi aspectes tant tècnics com administratius.

Laboratoris

Assessorament i elaboració de la documentació tècnica per a la sol·licitud d’autorització de funcionament d’una nova instal·lació o en modificacions i processos de clausures. La fase de disseny inclou una adequada distribució de les dependències i la determinació dels blindatges necessaris.

laboratoris

Controls radiològics: controls de contaminació, de hermeticitat i de nivells de radiació.

Assessorament general en matèria de Protecció Radiològica, incloent tant aspectes tècnics com administratius.

Condicionament i caracterització dels residus radioactius, amb l’aplicació, si escau, dels criteris per a la desclassificació.

Instal·lacions industrials

Assessorament i elaboració de la documentació tècnica per a la sol·licitud d’autorització de funcionament d’una nova instal·lació o en modificacions i processos de clausures. La fase de disseny inclou la determinació dels blindatges necessaris.

instal·lacions industrials

Controls radiològics: controls de hermeticitat, mesura de nivells de radiació i proves de funcionament dels sistemes de seguretat. Inclou també els assajos específics per als equips sotmesos a l’aprovació de tipus.

Assessorament general en matèria de Protecció Radiològica, incloent tant aspectes tècnics com administratius, amb inclusió de les tasques de suport a la supervisió de les instal·lacions radioactives.

Residus radioactius

Condicionament i caracterització dels residus radioactius.

residus radioactius

Condicionament sobre la base dels criteris d’acceptació de ENRESA.

Estudis sobre les possibles vies de desclassificació, sobre la base de la normativa vigent.

Elaboració de memòries i procediments sobre la gestió de residus radioactius.

Descontaminació d’instal·lacions: clausura, accidents, etc.

Vols més informació sobre instal·lacions radioactives?

Deixa’ns el teu email i et contactarem el més aviat possible.

  Vols més informació sobre instal·lacions radioactives?
  RADIODIAGNÒSTIC
  RADIODIAGNÒSTIC
  RADIODIAGNÒSTIC
  RADIODIAGNÒSTIC
  RADIODIAGNÒSTIC